Segling Atlanten (Väst-Europa)

Välj underregionen från kartan

Preview  Preview

Atlanten (Väst-Europa)Atlanten, ocean som skiljer Europa och Afrika från Amerika, den näst största av oceanerna. Den upptar en femtedel av jordens yta.
Stora strömvirvlar (medurs i Nordatlanten, moturs i Sydatlanten) transporterar avsevärda värmemängder från låga till höga latituder och har stor betydelse för klimatet runt Atlanten.

Nordsjön, randhav till Atlanten. Nordsjön avgränsas i söder mot Engelska kanalen och i norr av en linje från Skottland, genom Orkney- och Shetlandsöarna och vidare österut mot Norge. Skagerrak räknas i allmänhet till Nordsjön, vars medeldjup är 94 m.

Östersjön, bihav vilket genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten. Medeldjupet är knappt 60 m. Salthalten är betydligt lägre än i Atlanten. Tidvattnet är endast några centimeter.

Engelska kanalen, sund som skiljer Storbritannien från det europeiska fastlandet och utgör den sydliga förbindelsen mellan Atlanten och Nordsjön. Sundet är ca 600 km långt. Tidvattenströmmarna är kraftiga. Efter senaste istiden var Engelska kanalen torrlagd.

Biscayabukten- del av Atlanten mellan Pointe du Raz vid Frankrikes västkust och Kap Ortegal vid Spaniens nordkust.

Mer information landet och aktuella charterbåtar finner ni under länder/orterna nedan

Atlanten (Väst-Europa) - underregioner

wait...
Loading Map ...
RefreshGoogle Map ToolZoom InZoom OutPanDistance ToolShow/Hide Legend Show/Hide Layers

YachtFinder

Live support & Contact

Kontakta oss under:
Telefon
+46 31 51 10 40
Fax
+46 31 51 80 41
BOKA BÅT ON-LINE I HELA VÄRLDEN TILL BÄSTA PRIS
Ett Skandinaviskt företag för båtuthyrning i hela världen. Välkommen att segla med oss.